100. Unikalus Smetonų tandemas

Dokumentinė apybraiža apie Smetonas. Ved. Juozas Budraitis.