Dokumentinė apybraiža „Mes nugalėjom“

Pirmieji demokratiniai rinkimai Lietuvoje į TSRS liaudies deputatų suvažiavimą. Ved. Virginijus Savukynas.