Karinės paslaptys. JAV divizijos vadavietė Lietuvoje; savaeigių haubicų PzH2000 atvykimas (N-7)

Karo dievai atgimsta - artileristai ginkluojasi visiškai atnaujintomis savaeigėmis haubicomis. Kaip atrodo išmanioji amunicija? Sąjungininkai siūlo naują atgrasymo priemonę– bendrą su amerikiečiais divizijos vadavietę. Kariuomenės vado interviu.