Gimę tą pačią dieną. Rosita Čivilytė

Dokumentinė apybraiža.