Gimę tą pačią dieną. Vytenis Pauliukaitis

Dokumentinė apybraiža.