Gimę tą pačią dieną. Virgilijus Alekna

Dokumentinė apybraiža.