#Zinutė Nutautaitė

Vienintelės buvusios Vilniaus plokštelių studijos literatūros redaktorė.