#Vytautas Valentinavičius

Vytautas Valentinavičius yra Jungtinės Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos, Kauno technologijos universiteto, Klaipėdos universiteto ir Vytauto Didžiojo universiteto Politikos mokslų krypties mokslo doktorantūros doktorantas.
Daugiau