#Vilniaus pilių valstybinis kultūrinis rezervatas

Rezervatas, įsteigtas 1997 m. siekiant išsaugoti Lietuvos istorinį valstybės ir dvasinės kultūros centrą – Vilniaus pilis, pilių teritoriją ir joje esančias kultūros ir gamtos vertybes, jas reikiamai tvarkyti ir naudoti, organizuoti nuolatinius jų mokslinius tyrimus. Tai mažiausias valstybinis rezervatas Lietuvoje - jo plotas – 51,07 ha.