#Vilma Voišnienė

Vilniaus pedagoginės psichologinės tarnybos psichologė.