#Vilma Gabrieliūtė

Įvairovės valdymo ir lygių galimybių integravimo ekspertė, Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos atstovė