#Vida Šmigelskienė

Vida Šmigelskienė – priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento darbuotoja