#Valstybinis Vilniaus mažasis teatras

teatras, įkurtas 1990 metais