#Valdas Jakštas

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Farmacijos fakulteto prodekanas, farmakognozijos profesorius.