#Urte Kat

Lietuvių dizainerė Urtė Katiliūtė, geriau žinoma kaip URTE KAT