#Trijų jūrų iniciatyva

Trijų jūrų iniciatyva suburta tam, kad ES valstybės pasivytų senąsias Vakarų Europos valstybes.