#Tadas Vizgirda

Amerikos Prekybos rūmų valdybos pirmininkas