#Tadas Sukackas

Vilniaus Palaimintojo Teofiliaus Matulionio gimnazijoje dirbantis mokytojas padėjėjas.