#Tacanas Ildemas

NATO generalinio sekretoriaus padėjėjas viešosios diplomatijos klausimais