#„Su Lietuva širdyje“

Sąskrydis, kuriame susirenka politiniai kaliniai, tremtiniai ir Laisvės kovų dalyviai