#Stepo sala

Tvenkinio sala Akademijoje. Vyksta Stepo salos koncertai.