#Stasys Girėnas

Lietuvos ir Jungtinių Amerikos Valstijų aviatorius