#Sprogimas Beirute

2020 m. rugpjūtį įvykęs sprogimas Beiruto uoste