#Spaudos rūmai

1991 m. sausio 11 d. sovietų kariuomenė jėga užgrobė Spaudos rūmus. Užgrobimo metu automatu apšaudyta fasadinė rūmų siena.