#Skėriai

Tiesiasparnių būrio vabzdžių šeima, kuri yra pati gausiausia iš Trumpaūsių tiesiasparnių pobūrio. Visi skėriai yra augalėdžiai.