#Skemų socialinės globos namai

Socialinės globos namai proto ir psichikos negalią turintiems žmnėms Rokiškio rajone.