#Simas Ignatavičius

Lietuvos biologijos mokytojų asociacijos vadovas, Vilniaus jėzuitų gimnazijos biologijos mokytojas.