#Sekoskaita

Tyrimų kryptingi tyrimai, leidžiantys stebėti pvz viruso mutacijas ir mobilumą.