#Santalka Lietuvos gerovei – čia yra Lietuva

Nauja politinė partija.