#Regina Voverytė-Šimkienė

Žemės ūkio ministerijos profsąjungos pirmininkė.