#Rasius Makselis

Lietuvos kultūros tyrimų instituto direktorius