#Privati mokykla

Mokykla, tarp kurios steigėjų nėra valstybės ar savivaldybės institucijų ir kuri nėra išlaikoma iš valstybės ar savivaldos institucijų biudžeto. Lietuvos teisės aktuose vadinama „nevalstybine mokykla“