#Pranas Lembertas

Pranas Lembertas – lietuvių poetas
Marija Gimbutienė, Živilė Gimbutaitė, Marijos brolis Vytautas Alseika
LRT pokalbis 26

Kultūra

2021.01.22 20:26
LRT pokalbis

Marijos Gimbutienės dukra: mamą skaudino kritikai, pripažįstantys tik faktus

šimtmečio išvakarėse
26