#povandeninis aparatas

Aparatas, skirtas giliavandeniams tyrinėjimams