#Politinių kaltinių ir tremtinių sąskrydis

Sąskrydis, kuriame susirenka politiniai kaliniai, tremtiniai ir Laisvės kovų dalyviai