#Petronėlė Valatkevičienė

Vilniaus apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namų buvusi direktorė