#Perlis Vaisieta

Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos vadas.