#Parnidžio kopa

Parnidžio kopa – aukščiausia iš vizualiai vis dar į kopas panašių kopų Neringoje