#Ordinariatas

Kariuomenės Ordinariatas rūpinasi karių, o taip pat civilių, dirbančių įvairiose kariuomenės institucijose, karo akademijų studentų bei jų šeimų narių sielovada.