#NKVD

Walenty Romanowiczius, „Autoportretas“, „Mauduolės Galvės ežere“
NUTILDYTI DAILININKAI 31