#Nacionalinis skurdo mažinimo organizacijų tinklas

Asociacijos „Nacionalinis skurdo mažinimo organizacijų tinklas“ tikslas – stiprinti Lietuvos nevyriausybinių organizacijų institucinius gebėjimus ir plėtoti jų bendradarbiavimą su nacionalinės bei vietos valdžios institucijomis, mažinant skurdą bei socialinę atskirtį Lietuvoje. Kitas šio tinklo tikslas yra prisidėti prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės bei Europos Sąjungos patvirtintų kovos su skurdu ir socialine atskirtimi veiksmų įgyvendinimo. Pagrindinė tinklo veikla – advokacija skurdo ir socialinės atskirties srityje.