#Mykolas Sotničenka

Vilniaus arkivyskupijos bažnytinio teismo notaras, kunigas.