#Mykolas Poškus

Mykolo Romerio universiteto aplinkos psichologijos tyrimų centro vyriausiasis mokslo darbuotojas