#Monika Kareniauskaitė

Europos atminties ir sąžinės platformos stebėtojų tarybos narė, tyrėja Jeilio universitete