#Maskvos Dūma

Maskvos Dūma – vietos savivaldos organas, besirūpinantis Rusijos sostinės reikalais