#Markas Milley

JAV Jungtinio štabo viršininkas generolas.