#LRT RADIJO laida „10-12“

LRT RADIJO laida „10-12“
Algimanto apygardos partizanai. Pirmoje eilėje iš kairės: 1. Algimanto apygardos Šarūno rinktinės Plechavičius būrio Žalgirio kuopos partizanė Elena Valevičiūtė-Birutė, Nida. Ne vėliau kaip 1949 m. lapkričio 1 d.
01:49:56
115
Daugiau