#Lina Narkevičienė

Vilniaus Pedagoginės psicgologinės tarnybos logopedė.