#Laurynas Totoraitis

Vilniaus universiteto Teisės klinikos vadovas.