#Laura Tekorė

Privačios mokyklos, kurioje berniukai ir mergaitės mokosi atskirose klasėse įkūrėja